Padonpurkuhankkeet

Alueen säännöt
Täällä keskustellaan kaikesta säähän, kalastonhoitoon, kalojen suojeluun, kalatalouteen, kalastuslakiin ja kalastusasetuksiin, ympäristöön ja luonnonsuojeluun jne liittyvistä asioista.
Kunnostus-uutiset - Kalamies.com foorumin yleissäännöt
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Haarajoen padon purkaminen Järvenpäässä. Työt ovat lähteneet tänä kesänä käyntiin.
https://wwf.fi/uutiset/2019/12/uhanalai ... a-sopimus/
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Yhdysvalloissa Elwha-joki oli kahlittuna satakunta vuotta. Padottiin vuonna 1911. Ensimmäinen voimala purettiin 2012 ja toinen 2014. Koko operaatio padon purkuineen, joen ennallistamiseen ja kunnostamiseen etc. meni 350 miljoonaa dollaria.

http://www.elwhafilm.com/index.htm
https://www.usgs.gov/news/moving-mounta ... am-removal

Liikkuvat vuoret:

Elwha-joki muuttuu vielä viisi vuotta maailman suurimman padonpoisto-operaation jälkeen. Yli 20 miljoonaa tonnia sedimenttiä huuhtoutui mereen padon poiston jälkeen.
https://www.usgs.gov/news/moving-mounta ... am-removal


Elwha-joki 2016, pari vuotta joen vapauttamisesta voimalaitos/padon kahleista. Roaring back to life
http://projects.seattletimes.com/2016/elwha/

Joten ei ole ihme, miksi Elwha-joen kunnostukseen oli varattu 350 miljoonaa dollaria.
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

https://yle.fi/uutiset/3-12359648

Vanhakaupungin kosken patoasiaa
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Vanhakaupunginkosken pato, puretaanko tarpeeton pato?
https://yle.fi/uutiset/3-12469862
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Rutajoen Seinäkosken padon purkaminen ja kalataloudellinen kunnostus on lupahakemusvaiheessa

https://www.joutsanseutu.fi/2023/05/07/ ... vaiheessa/

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue hakee vesilain mukaista lupaa Rutajoen Seinäkoskessa sijaitsevan Tammen myllyn padon purkamiseen sekä kosken kalataloudelliseen kunnostamiseen. Lopullisena tavoitteena on parantaa järvitaimenen lisääntymismahdollisuuksia. Lisäksi hakija hakee kosken patoamista ja veden käyttöä koskevien aiempien lupien rauettamista. Paikan nimenä käytetään myös Tammenkoski sekä Tammen Myllykoski.

Hankkeesta on laadittu kunnostussuunnitelma. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia Rutajärven veden pinnan korkeuksiin. Hakemuksen mukaan hanke ei myöskään heikennä Natura 2000-verkostoon kuuluvan hankealueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Leivonmäellä Rutajoessa elää elinvoimainen järvitaimenkanta ja havaintoja suurista kutukaloista on tehty käytännössä joka vuosi. Tämä on merkityksellistä siksi, että Päijänteen taimenen kutualueet ovat suurimmaksi osaksi hävinneet vesistörakentamisen seurauksena. Pienempien virtavesien ongelmana ovat taimenen näkökulmasta olleet patoaminen ja perkaus, vaellusten estyminen ja veden johtaminen kanaviin. Nykyisin Päijänteen lähivesissä kutu- ja poikasalueiksi soveltuvia jokia koskineen on vain muutama.

Rutajokea on kunnostettu 1990-luvun puolen välin jälkeen. Tuolloin joen yläosat jäivät kunnostamatta, mutta nyt asia on virinnyt uudelleen. Joki virtaa säännöstellyltä Rutajärveltä Päijänteen Rutalahteen. Joen yläosalla sijaitseva Tammen myllyn pato on nykyisellään täydellinen nousueste kaloille. Rutajoessa ja Rutajärven yläpuolisessa Kiertojoessa esiintyy järvitaimenen luonnonvaraiset kannat. Myös Tammen myllyn padon alapuolella ja Rutapohjan kanavassa on tehty taimenhavaintoja.

Tammen myllyn padolla ei ole enää toiminnassa olevaa vesivoimaa tai vettä käyttäviä laitoksia, kuten kalaviljelylaitoksia. Uittosääntö on kumottu vuonna 1967. Vanhoista rakenteista on jäljellä kolmiaukkoinen pato, jolla säännöstellään yhä padon yläpuolisen Myllylammen veden pinnankorkeutta.

Hankkeessa Tammen myllyn pato puretaan ja kosken niskan rakennetta siirretään 16 metriä ylävirtaan rakentamalla kyseiseen kohtaan pohjakynnys. Kynnyksen alapuolella uomaa siirretään itään päin maamassojen siirrolla noin 5,5–8 m. Alaosastaan uoma siirretään kulkemaan ulkokaarteen vanhan kala-altaan kautta, johon muodostuu koskisuvanto ennen uoman laskemista Rutajokeen.

Kunnostettavan uoman rantapenkereitä korotetaan tavoitekeskivedenpinnan yläpuolelle 30–50 cm. Korotetun uomaosuuden leveys vaihtelee 11–15 metriä. Kunnostuksen jälkeen koskiuoman pituus on noin 110 metriä. Uoman pudotuskorkeus jaetaan kynnystämällä koko uoman pituudelle, ja siihen tehdään suurista kivistä suisteita ja poikittaiskynnyksiä sekä lisääntymis-, poikastuotanto- ja suoja-alueiksi soveltuvia alueita. Kunnostustyöt toteutetaan alivirtaamakaudella uoman itärannalta.

Seinäkosken padon purkamiseen liittyvien töiden kustannusarvio oli vuoden 2021 hintatasossa noin 70.000. euroa. Rahoituksessa valtion avustukset ovat merkittävässä roolissa.

Vesilain mukainen lupahakemus oli kuulutuksessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 24.4. asti. Muistutuksia tuli yksityishenkilöltä yksi, mutta kaikkia viranomaislausuntoja ei ole vielä saatu. Keski-Suomen ely-keskus on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 8.5. asti. Kun kaikki muistutukset tai mielipiteet ovat Avin käytössä, ne toimitetaan hakijalle vastaselitystä varten. Lupapäätös valmistuu tämän vuoden aikana.

Mikäli koko joki saadaan kunnostettua, niin kyse on moniosaisesta projektista. Käytännössä se jakautuisi neljään osaan. Siihen liittyy Tammen myllyn nykyisen betonipadon purkaminen ja korvaaminen luonnonmukaisella koskella sekä Rutapohjan kanavan ja Tammen myllyn tienoon virtavesikunnostukset sekä Rutajoen yläosan nykyisen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla.

Viimeksi mainitun suhteen Pohjois-Päijänteen kalatalousalue ehdottaa Joutsan kuntaa toimimaan luvanhakijana. Tällöin vaellusyhteys Pohjois-Päijänteen ja Rutajärven välillä vapautuisi, kun säännöstelypato on muutettu pohjapadoksi.

Asia oli Joutsan teknisessä lautakunnassa käsittelyssä huhtikuun lopulla, ja kokouksessa aiheesta kaivattiin vielä lisätietoja, joten ratkaisu syntyy myöhemmin kesän aikana. Pohjapadon tekeminen maksaa arviolta noin 40.000 euroa.

Pohjapadolla, jota voi kuvailla luonnonmukaiseksi pohjakynnykseksi virrassa, on mahdollista saada aikaan sama tulos vedenkorkeuden suhteen kuin nykyisellä säännöstelypadolla. Kuitenkin sillä erotuksella, että pohjapatoa ei tarvitse ylläpitää, kun taas säännöstelypato vaatii jonkun käyttäjän säätämään toimintaansa vuodenajan ja vesimäärän mukaan.


Onko tämä Rutajoessa oleva veden säännöstelyyn tarkoitettu lankkupato korvattu jopohjapadolla, vai vieläkö asia on työn alla/lillumassa lupaviidakossa ELY-keskuksisssa tms.?
https://yle.fi/a/3-10345152
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Avatar
Sostakovits da Silva
Ilmo Tampio Lounasheimo
Viestit: 8442
Liittynyt: 13:21:01 27.04.2005
Paikkakunta: Urpoland-Penninpyörittäjien kylä

Re: Padonpurkuhankkeet

Viesti Kirjoittaja Sostakovits da Silva »

Latokartanon kosken kunnostukset jatkuu.
Latokartanon koski on avattu myös kalastukselle.
https://yle.fi/a/74-20051090
https://yle.fi/a/74-20028209
Wanderlei César Da Silva. Raha ei tee onnelliseksi, mutta se rauhoittaa hermoja.
Vastaa Viestiin