Kirjautuminen

Kunnostusuutisia

Käyttäjän arvio:  / 0

kuva (c) Kari StenholmVantaanjoella on tehty tänä syksynä hieman normaalia enemmän taimenten kutuhavaintoja. Meritaimen nousee nyt yli 80 kilometrin päähän merestä. (kuva Kari Stenholm)

 

Paikallisten taimenten kutuhavaintoja on tehty laajasti eri puolilla Vantaanjoen vesistöä. Meritaimenten kutuhavaintoja tehtiin runsaasti vesistön alajuoksulla ja muutamilla pääuoman koskilla keskijuoksulla, sekä koko Vantaanjoen vesistöalueella korkeimmillaan jopa yli 80 kilometrin päässä merestä. Viimeksi meritaimen on noussut yhtä korkealle kutemaan vuonna 2008.

 

Meritaimenen tilanne Itämeren alueella on huonontunut niiden elinolosuhteissa tapahtuneiden muutosten takia niin huonoksi, että laji ovat häviämisvaarassa. Tästä syystä vuonna 2010 tehdyssä Suomen eläinlajien uhanalaisuusarvioinnissa luonnonvarainen meritaimen luokiteltiin äärimmäisen uhanalaiseksi. Aikaisemmin sen luokitus oli erittäin uhanalainen.

 

.

Lue lisää: Etelä-Suomen meritaimenkanta hieman elpynyt

Kirjoita kommentti (1 Kommentti)
Käyttäjän arvio:  / 0

kuva: (c) kalamies.comKoskien ennallistaminen ei takaa lohien menestymistä lohijoissa. Tuoreen väitöskirjan mukaan lohikantojen elpyminen jää heikoksi, jos huomioon ei oteta lohen koko elinkiertoa latvapuroja ja talviajan elinympäristöjä myöten.

 

Tutkija Saija Koljonen Suomen ympäristökeskuksesta selvitti Oulun yliopiston biologian laitokselle tekemässään väitöskirjatyössä koskien kunnostamisen merkitystä lohen ja taimenen poikasvaiheille sekä niiden selviytymiselle talven aikana virtavesissä.

 

Tutkimus osoittaa, että usein lohikalakantoja rajoittavat sopivien elinalueiden puuttumista enemmän esimerkiksi liikakalastus, heikko vedenlaatu tai valuma-alueiden eli mm. latvapurojen hydrologiset muutokset.

 

 

.

Lue lisää: Koskien kunnostus ei takaa lohen menestymistä

Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 1

Taimenen kutua suorana lähetyksenä Virhon Taimen-TV:stä.

Taimenen kutu soraikoilla on mielenkiintoista katsottavaa reviiritaisteluineen ja kutukuoppien kaiveluineen. Se on myös elinehto lajin menestykselle ja näyttää mihin tarkoitukseen Virtavesien hoitoyhdistyksen tekemiä soraikoita tarvitaan.

Virho onkin avannut "Taimen-TV:n", josta kaikki kiinnostuneet voivat netin kautta käydä seuraamassa kutua. Suoraa lähetystä pitäisi olla luvassa niin kauan kuin kutu jatkuu. Tässä maanomistajan kanssa sovitusti luottamuksellisena pidettävässä etelä-suomalaisessa paikassa se voi jatkua jopa joulukuun alkupuolelle.

 

Taimen-TV on nähtävissä Virhon kotisivulla.

.

Lue lisää: Virho avasi Taimen-TV:n

Kirjoita kommentti (2 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 1

Oi mikä suuri aamu! Tänään saisivat taimenet tuta, mitä on tosirakkaus luontoa kohtaan! Vartin yli kahdeksan Kinttupolun pihassa. Pulkkisen Jounin kanssa lastasimme kärryyn lapioita, kankia ja alumiinisia sankoja. Jouni oli ajaa jyrryyttänyt Kuhmoon Kuopiosta. Näytösluoteinen kutusoran levitys Kuhja-tapahtumassa alkaisi päivällä Nivankylällä. Enin osa Kalevalan Taimenen sakkia oli onnistunut laistamaan talkoita. Vesilinnut ja karhunjäljet kutsuivat miehiä maastoon. Olimme silti toiveikkaita. Kuhja-tapahtuman ilmoituksessa luvattiin myös perhonsidontaa ja -heittoa. Siitä vastaisi Kuhmon Perhokalastajat ry.

 

.

Lue lisää: Kuhmon Niva Rock'n'Roll

Kirjoita kommentti (1 Kommentti)
Käyttäjän arvio:  / 0
Virho kiittää ja kumartaa kalamies.comilaisille - huutokaupparahat huutavaan tarpeeseen!


Kalamiescomilaisten huutokauppaamalla Virholle keräämä mojovat yli kolme tonnia tulee suureen tarpeeseen. Jokien, koskien ja purojen kunnostus kysyy paljon Virhossa toimivien vapaaehtoistyötä, mutta myös rahaa. Esimerkiksi kunnostuskivien ja kutusoran hinta on noussut reippaasti viime vuosina. Vaikka viranomaisrahoitustakin saadaan, on sen saaminen ja hankkeiden toteuttaminen yleensä riippuvaista myös oman potin keräämisestä. Tässä lahjoitukset ovat erittäin keskeisessä roolissa. Vaikka Virhon aktiivit tekevät paljon talkootyötä vuosittain, on yhdistyksen nykymuotoisen toiminnan jatkumiselle ihan yhtä suuri merkitys myös jokaisella yksittäisellä lahjoittajalla!

 

.

Lue lisää: Virho kiittää vapakalastajia

Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 1

Etelä-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus jatkaa Sulkavan Uitonvirran kautta Saimaaseen laskevien koskien kalataloudellista kunnostusta. Työt aloitetaan 18.1 ja kunnostus on tarkoitus saada päätökseen maaliskuun lopussa.

 

Talvella 2009 kunnostettiin Tiittalan-, Kuha- ja Lohnakoski sekä Pyönin- ja Tikanjoki. Talvella 2010 vuorossa ovat Karijoki, Kissakoski, Kyrsyänkoski, Hirmukoski, Kontusenkoski ja Melasenkoski. Koko hankkeen kustannusarvio on 130 000 euroa, josta valtaosan maksaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutu- ja energiayksikkö. Sulkavan ja Juvan kunnat osallistuvat myös hankkeen rahoittamiseen. Hankkeen pääurakoitsija on Saimaan maanrakennus Oy Lohilahdelta.

 


.

Lue lisää: Juvan, Sulkavan koskien kunnostusuutisia

Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0
Ylä-Kainuun alueella Suomussalmella, Puolangalla ja Hyrynsalmella kunnostetaan puroja muun muassa taimenkannan parantamiseksi. Kainuun ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen (entinen Kainuun ympäristökeskus) hankkeessa kohteina ovat purot, jotka ovat kärsineet uittoperkauksista tai metsätalouden aiheuttamasta liettymisestä.

 

Useita kymmeniä puroja inventoitu

 

Kunnostettaviksi sopivien purojen etsintä aloitettiin viime kesänä Suomussalmelta ja Puolangalta. Useista kymmenistä inventoiduista puroista kunnostettaviksi on toistaiseksi valittu seitsemän. Valitut purot sopivat kooltaan purotaimenen elinympäristöksi ja niiden kunnostaminen on mahdollista tehdä käsityönä.

 

Monet pääasiassa vain metsätalouden aiheuttamista haitoista kärsineet purot olivat jo palautumassa kohti luonnontilaa muistuttavaa tilaa. Uittoja varten peratut purot vaativat eniten ihmisen avustusta palautumisessa kohti luonnontilaa. Niissä puroissa, joissa uomaa on aikoinaan muokattu voimakkaasti, pyritään kunnostustoimenpiteillä nopeuttamaan puron palautumista luonnontilaiseksi. Ilman toimenpiteitä purojen elinympäristöjen palautuminen kestäisi pitkiä aikoja.

.

Lue lisää: Kunnostuksilla uusia taimenpuroja Kainuuseen

Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt