Kirjautuminen

Kunnostuksilla uusia taimenpuroja Kainuuseen

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share
Ylä-Kainuun alueella Suomussalmella, Puolangalla ja Hyrynsalmella kunnostetaan puroja muun muassa taimenkannan parantamiseksi. Kainuun ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen (entinen Kainuun ympäristökeskus) hankkeessa kohteina ovat purot, jotka ovat kärsineet uittoperkauksista tai metsätalouden aiheuttamasta liettymisestä.

 

Useita kymmeniä puroja inventoitu

 

Kunnostettaviksi sopivien purojen etsintä aloitettiin viime kesänä Suomussalmelta ja Puolangalta. Useista kymmenistä inventoiduista puroista kunnostettaviksi on toistaiseksi valittu seitsemän. Valitut purot sopivat kooltaan purotaimenen elinympäristöksi ja niiden kunnostaminen on mahdollista tehdä käsityönä.

 

Monet pääasiassa vain metsätalouden aiheuttamista haitoista kärsineet purot olivat jo palautumassa kohti luonnontilaa muistuttavaa tilaa. Uittoja varten peratut purot vaativat eniten ihmisen avustusta palautumisessa kohti luonnontilaa. Niissä puroissa, joissa uomaa on aikoinaan muokattu voimakkaasti, pyritään kunnostustoimenpiteillä nopeuttamaan puron palautumista luonnontilaiseksi. Ilman toimenpiteitä purojen elinympäristöjen palautuminen kestäisi pitkiä aikoja.

.

Kunnostukset jatkuvat vuoteen 2011

 

Purojen kunnostukset aloitettiin viime kesän aikana. Muun muassa neljällä suomussalmelaisella purolla on jo pyritty korjaamaan voimakkaiden uomanmuutosten aiheuttamia haittoja.

 

Yleisimmin puroja kivetään uudelleen niistä aiemmin pois peratuilla kivillä. Kivisyys tuo vaihtelua veden virtaukseen ja kivikynnyksillä voidaan rakentaa syvänteitä, joissa purotaimenet ja muutkin kalat viihtyvät. Puroihin on tehty runsaasti myös puusta virranohjaimia, joilla virran kulkua ohjataan ja veden virtauksella pyritään saamaan aikaan luontaista kulutusta uoman penkkoihin. Näin suoriksi ojiksi kaivettuihin uomiin saadaan mutkittelua ja suojapaikkoja kaloille. Metsätalouden aiheuttama haitta on usein puron liettyminen. Kiintoaineksen kertymistä uomaan yritetään estää tulvituspadoilla, jotka levittävät keväiset tulvavedet ja niiden sisältämän kiintoaineksen uoman ulkopuolelle.

 

Loppukesän ja syksyn aikaan inventoitiin Puolangan puroja. Kunnostettavia kohteita löytyi kolme ja inventoinnit jatkuvat ensi kesänä samalla, kun purokunnostukset aloitetaan Puolangan alueella. Hyrynsalmella inventoinnit aloitetaan ensi kesänä ja kunnostukset toteutetaan kesällä 2011.

 

Kaikki toteutettavat työt tehdään miestyönä eikä raskaita työkoneita käytetä lainkaan. Näin kunnostuksen jäljet näkyvät vain purouomassa. Kunnostuksia tehdään sekä Metsähallituksen että yksityisten maanomistajien kiinteistöjen alueilla. Yksityiset maanomistajat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti purokunnostukseen.

 

Kainuun ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue toteuttaa kolmivuotisen hankkeen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Hankkeen rahoittaja on Maa- ja metsätalousministeriö. Varsinaiset kunnostustyöt on toteutettu palkkaperusteisina työllisyystöinä.

 

Lue alkuperäinen uutinen täältä

 

Lisätietoja

 

Vesihuoltoinsinööri Jari Pesonen, Kainuun ELY-keskus, puh. 0400 818 519

 

 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt