Kirjautuminen

Rapala Rahaston avustukset kaudelle 2017

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Satavuotias Suomi voi olla ylpeä kansalaisistaan, jotka puurtavat usein hyvin riittämättömillä resursseilla ja lähes täysin vapaaehtoisuuteen perustuvin talkoovoimin kalavesien ja kalaston kestävän kehityksen puolesta sekä innostavat monin tavoin etenkin lapsia, nuoria ja muitakin erityisryhmiä virkistävän kalastusharrastuksen pariin. Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustaman Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea juuri tällaista toimintaa. 

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa kuten osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat ja opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien menetelmien ja laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat sekä koulut ja muut oppilaitokset.

Asiantuntijaraati käsittelee kaikki hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala Rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet. Käytännössä tukea pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti eri tahoille ja keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä lähinnä paikallistasolla.

Tukea purokunnostuksiin ja nuorten innostamiseksi

Tänä vuonna Rapala Rahaston raha-avustuksia, joiden määrä vaihteli kahdesta sadasta eurosta jopa kahteen tuhanteen euroon, saivat seuraavat hakijatahot:

 • Lestijärven osakaskunta Lehtosenjoen kunnostushankkeeseen, joka toteutetaan yläkoululaisille järjestettävällä leirillä.
 • Saimaan lohikalojen ystävät Savonrannan Vuokalan Myllykosken vesistön kunnostamiseen taimenen kutupaikkojen turvaamiseksi.
 • Vetelin Räyringin osakaskunta purokunnostuksiin luonnonkudun turvaamiseksi.
 • Suomenselän Koskikalastajat taimenjokikunnostuksiin ja niihin liittyvän perhetapahtuman järjestämiseen.
 • Kalevalan Taimen, Kuhmon Perhokalastajat ja Korpisalmi I osakaskunta sähkökoekalastuksen aloittamiseen kuhmolaisissa jokikohteissa.
 • Kuoringan kalaveden osakaskunta Kuorinkajärven suojeluun liittyvään kosteikkohankkeeseen.
 • Lohijokitiimi merilohien ylisiirtoihin voimalaitosten yläpuolelle Kemijoen vesistössä.
 • Suomen Kalastusmuseoyhdistys kotimaiseen viehetuotantoon liittyvän historiallisen esine- ja valokuva-aineiston digitointiin tarvittavan välineistön hankintaan.
 • Concrete Reasons vaelluskalojen elämään liittyvän elokuvan tuotannon tukemiseen.
 • Sanna Koljonen kymmenosaisen vaelluskaloja käsittelevän LohiRadio-ohjelman tuottamiseen.
 • Karjalan Kalamiehet Kesälahden nuorten kalakerhon kesäleirin järjestämiseen.
 • Pieksämäen seudun 4H-yhdistys lasten kalastuskerhon luontopainotteisen kalastusopetuksen toteuttamiseen.
 • Sallan kunnan nuorten työpaja nuorten oman kalaprojektin toteuttamiseen Käsmäjoella.
 • Savonrannan Urheilukalastajat nuorten kalastusleirin järjestämiseen.
 • Hangon Kalamiehet ahvenen kututurojen asettamisesta koituviin kuljetus- ja tekokustannuksiin.
 • Rapala Rahasto päätti jakaa myös erilaisia tuote- ja välinelahjoituksia, muun muassa uistinlajitelmia, heitto- ja pilkkisettejä, onkivapoja ja palkinnoiksi sopivia esineitä, erityisesti lapsille ja nuorille järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Niitä saivat seuraavat tahot.
 • Ankkapurhan kulttuurisäätiö/Nuorisokeskus Anjala nuorisotyön kalastusohjelmatarjontaan.
 • Heinolan vetouistelijat palkinnoiksi lasten onkikilpailuihin
 • Karhulan Virkistyskalastajat palkinnoiksi lasten onkikilpailuihin
 • Kymenlaakson Kala-Kotkat lasten ja nuorten kalastusopetukseen.
 • Lappeenrannan Urheilukalastajat nuorten kalastusopetukseen.
 • Längelmäveden uistelijat koko perheen onkitapahtumaan.
 • Pielaveden 4H-yhdistys lasten ja nuorten kalastusleirin järjestämiseen.
 • Pornaisten nuorten kalastusseura veneprojektiin.
 • Punkaharjun Kalaveikot nuorten kalastusleirille.
 • Pöytyä-Oripää 4H-yhdistys / Luontokapinetti lasten ja nuorten luontokasvatukseen.
 • Somervaaran Eränkävijät peruskoulun erikoisluokkien oppilaille.
 • Tammelan Kalastusseura lasten ja nuorten kalastusopastukseen.
 • Vilppulassa vammais-, vanhus- ja muille erityisryhmille järjestettävän kalastustapahtuman tukemiseen.

Näiden lisäksi Rapala Rahasto lupasi merkittävää tukea lappeenrantalaiselle Sammonlahden koululle "Kestävää kalastusta kimpassa" -hankkeiden toteuttamiseen kouluopetuksessa. Rapala Rahasto jatkaa myös vantaalaisen Mikkolan koulun kalastuskurssien tukemista.

Lisätietoa Rapala Rahaston toiminnasta ja hakumenettelystä saa nettiosoitteesta www.rahasto.rapala.fi

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston rekisteriseloste Ɩ Sivuston yleiset säännöt