Kirjautuminen

Share

Vesijärvisäätiö tarjoaa yrityksille ja yhteisöille eri tapoja tukea Vesijärven ja Lahden seudun pienten järvien hoitoa, kunnostusta ja niihin liittyvää viestintää. Tavat ovat kolmivuotinen Ahti-päätukijuus, Vellamo-tukijuus ja Vesku-diplomi. Päätukijoita säätiöllä on ollut koko toimintansa ajan, sen sijaan Vellamo-tukijuus (4 000 euroa vuositasolla) ja Vesku-diplomi (1 000 euroa) lanseerattiin kesällä.

.


- Toivomme Rapala Rahaston esimerkin innostavan muitakin yrityksiä ja yhteisöjä lähtemään Vellamo-tukijoiksemme, toteaa yhteyspäällikkö Päivi Pussinen Vesijärvisäätiöltä.
Uistinten myyntijohtaja Jari Kokkonen Rapala Oyj:stä painottaa, että Vesijärvisäätiö on tehnyt Lahden alueella merkittävää ympäristönsuojelu- ja hoitotyötä jo vuosien ajan. Suuri osa säätiön toiminnasta keskittyy nimenomaan kalaston hoitoon sekä kalastusmahdollisuuksien parantamiseen, joissa riittää paljon työtä vielä vuosikymmeniksi..

- Rapala Rahaston toimintaperiaatteiden mukaisesti haluamme tukea juuri tämän tyyppisiä hankkeita. Vesijärven alue on merkittävä ”kotivesi” yhtiölle sekä useille sen palveluksessa työskenteleville henkilöille. Vesijärvisäätiön hankkeet toimivat myös hyvänä erimerkkinä muille vastaaville ponnistuksille eri puolilla Suomea ja voimme olla ylpeitä niistä tuloksista, joita Vesijärvellä on jo saavutettu, jatkaa Jari Kokkonen.
Jari Kokkosen mukaan Rapala Rahaston tukea tarvitsevia kohteita on varmasti useita, mutta lähimpänä sydäntä ovat hankkeet, joilla saataisiin järjestäytymättömät vesialueet liittymään yhteen muiden kalastusalueiden kanssa. Tämän myötä hallinnointi saataisiin paremmin organisoidun kalastuksen järjestämisen ja palvelujen tarjoamisen piiriin. Olisi myös kestävän kehityksen kannalta tärkeää, ettei passiivisten pyydysten käyttö rasittaisi liikaa kalakantojen ikäluokkia, jotka eivät vielä ole kerinneet luontaisesti lisääntymään. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla verkkojen silmäkokojen tarkkaa ja oikeanlaista määrittämistä.
Rapala Rahasto lyhyesti
Rapala Rahaston päämääränä on tukea erityisesti paikallisesti merkittäviä kalavesien hoito- ja kunnostustoimenpiteitä, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista osallistumalla kustannuksiin, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia, koulutusta, laitehankintoja ja muita esivalmisteluja. Lue lisää tästä.

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt