Kirjautuminen

RKTL: Liikakalastus uhkaa järvitaimenta

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

JärvitaimenNapapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisen järvitaimenen kanta heikkeni edelleen Keski-Suomessa. Kalastus on yhä liian voimakasta, minkä vuoksi poikasmäärät jäävät vähäisiksi ja vain harvat emokalat selviytyvät syönnösvaellukselta kudulle. Myös toinen peräkkäinen poikkeuksellisen lämmin kesä näyttää olleen ongelmallinen taimenen poikasille.

 

 

.

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n koekalastuksissa havaittiin tutkituissa koskissa kesänvanhoja taimenenpoikasia keskimäärin puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taimenen poikasia havaittiin vain noin 6 yksilöä/aari, kun kuudentoista seurantavuoden keskiarvo on 15 yksilöä aaria kohti. Poikasten määrä väheni jo toisena vuotena peräkkäin. Tutkittujen koskien suurimmat poikasmäärät löytyivät Simunankoskelta Rautalammin reitiltä ja pienimmät saman reitin varrelta Keskisenkoskelta. Huopanankoskella ja Rutajoella poikasia oli erittäin vähän. Yhtenä suurimmista syistä poikastappioihin RKTL uskoo olevan liian korkean veden lämpötilan.

 

Vaeltavan villin järvitaimenen niukkuudesta kertoo myös nousutaimenten vähäinen määrä Vaajakosken kalatien pyyntikatiskassa. Päijänteestä katiskaan nousseita taimenia vapautettiin ylävirtaan vain 22 yksilöä, joka on vain viidennes edellisen vuoden määrästä. Niistäkin vain yksi nousukala oli isompi kuin 60-senttinen vaeltava emotaimen. Kookkaita nousukaloja on 2000-luvulla tavattu keskimäärin viisi yksilöä vuodessa.

 

Kutukanta vahvistui - kutemaan nousseet kalat kuitenkin pieniä

 

Syksyllä 2011 taimenten kutupesiä löytyi yhteensä 123 kymmeneltä koskialueelta. Suurin pesätiheys löytyi Simunankoskesta ja Huopanankoskesta. Vertailukelpoisilla kohteilla pesien määrä lisääntyi 17 prosenttia, Simunankoskessa pesien määrä jopa kolminkertaistui. Yli kaksi metriä pitkien pesien osuus kaksinkertaistui. Positiivisesta kehityksestä huolimatta kutevat kalat ovat tutkimuslaitoksen mukaan edelleen pääosin pieniä. RKTL:n mukaan syy järvitaimenen kannan heikkenemiseen on liian voimakas kalastus. Tämän vuoksi poikasmäärät jäävät vähäisiksi ja vain harvat emokalat selviytyvät syönnösvaellukselta kudulle. Tämän lisäksi lämmin kesä ja liian korkea vedenlämpö ovat verottaneet taimenenpoikasia.

 

Järvitaimenkantojen tilaa on seurattu Keski-Suomessa 2000-luvulla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen järvitaimentyöryhmän (Konneveden kalatutkimus ry) yhteistyönä. Koko raportti on luettavissa täältä (PDF). Lisää tietoa järvitaimenesta löytyy myös osoitteista http://www.rktl.fi/kala/kalavesien_tila/jarvitaimen_keski_suomessa/ ja www.konnevedenkalatutkimus.fi.

 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt