Kirjautuminen

Kalastuslakiuudistus: alamittainen kala on aina vapautettava

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

alamittainen taimenKaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta kaikista pyydyksistä ja vieheistä huhtikuun alusta alkaen. Uusi kalastuslaki on asiassa nyt ehdoton.

 

Ajantasainen kalastuslaki, Kalastuslaki 16.4.1982/286, mm. sanoo alamittaisen kalan osalta seuraavaa:

 

.

 

36 §

Kala tai rapu, joka sen rauhoitusaikana on saatu muun pyynnin yhteydessä, samoin kuin alamittainen kala tai rapu on, jollei se ole sanottavasti vahingoittunut, laskettava viipymättä takaisin veteen.


Itämeren alueella on kaikki ajosiimasta tai -verkosta saadut lohet, jotka siellä voimassa olevien säännösten tai määräysten mukaan ovat alamittaisia, laskettava takaisin veteen.

 

sekä lisäksi kaupallista myyntiä koskien:

104 §

Jos saalis on saatu kalastamalla tai ravustamalla ilman lupaa vedessä, jossa toisella on oikeus kalastaa, tai muutoin loukkaamalla toisen oikeutta, kuuluu saalis tai sen arvo sille, jonka oikeutta on loukattu, siitä riippumatta, onko pyyntiä muustakin syystä pidettävä luvattomana.


Jos saalis on toiselle kuuluvaa oikeutta loukkaamatta saatu rauhoitusaikana tai rauhoituspiiriä koskevia määräyksiä rikkoen taikka kielletyltä alueelta tai kielletyllä pyydyksellä taikka on alamittaista, se tai sen arvo kuuluu valtiolle. Viimeksi sanottu koskee myös koko sellaista saaliserää, joka on samassa laatikossa, sumpussa tai muussa säiliössä ja jonka painosta vähintään yksi kymmenesosa on edellä mainituin tavoin laittomasti pyydettyä. Muutoin on noudatettava, mitä rikoslain (39/1889) 10 luvussa säädetään. (26.10.2001/877)


 

 

Nykyistä vuodelta 1982 päivättyä kalastuslakia tulkittaessa on mahdollista ajatella muunmuassa, että jos kala on vahingoittunut kalastuksen yhteydessä, esimerkiksi jos kala vuotaa verta, sen voisi ottaa saaliiksi. Kyseessä voitaneen katsoa olevan lakikiemura, joka on perua ajoilta, jolloin ruokaa ei ollut tuhlattavaksi asti.

 

- [Uuden kalastuslain mukaan] Alamittainen kala on siis vapautettava, vaikka se olisi kuollut, projektipäällikkö Mirko Laakkonen painottaa.

 

Uuden kalastuslain henki pyrkii ohjaamaan kalastajia ottamaan entistä enemmän vastuuta kalastustavoistaan. Käytetäänkö esimerkiksi riittävän isosilmäistä verkkoa alamittaisten saaliiden välttämiseksi ja pyytävätkö ylipäätään seisovat pyydykset kulloinkin sellaisessa syvyydessä, että alamittaisten päätyminen saaliiksi on epätodennäköistä?

 

Vastaavasti viehekalastuksen puolella on Laakkosen mukaan tuotekehitykselle kysyntää.

 

- Voidaanko kehittää vieheitä, joista olisi entistä helpompi vapauttaa kaloja ja jotka vahingoittavat vähemmän?

 

Tuotekehitykseen haetaan vauhtia viehekilpailuilla, jolla pyritään innostamaan kalastajat ja vieheiden valmistajat kehittämään ottavia, mutta mahdollisimman vähän kaloja vahingoittavia vieheitä.

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt