Kirjautuminen

RKTL: Suomen meritaimen Itämeren uhatuimpia

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

meritaimen 6,2 kgRiista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n mukaan uhanalaisen meritaimenkannan suojeluun tarvitaan lisätehoa. Itämeren rannikkovaltioista Suomessa on meritaimenen luonnonkantoja vähiten jäljellä. RKTL:n mielestä nykyisen vakavan tilanteen korjaamiseksi meritaimenen kalastusta pitäisi vähentää esimerkiksi jokisuita rauhoittamalla ja verkkojen silmäkokoa nostamalla.

 

.

 

Uhanalaisten kalakantojen suojeluun tarvitaan lisätehoa

 

Meritaimenkantojen tilaan vaikuttavat sekä luonnonolosuhteiden vaihtelu että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset vesistöissä. Meritaimenkantojen säilymiselle keskeisiä todettuja ongelmia ovat vaelluspoikasten suuri kuolleisuus meressä ensimmäisen merivuoden aikana sekä liiallinen kalastus. Meritaimenjokien tilaa voidaan parantaa muun muassa vesiensuojelutoimilla, kunnostuksilla ja kalaportailla.

 

Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa 2010 meritaimenen luonnonkantojen tila arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi. Alkujaan noin kuudestakymmenestä meritaimenjoesta luonnonkannan rippeitä on jäljellä enää vain noin tusinassa jokivesistössä.

 

Lisätietoja meritaimenkannasta RKTL:n sivulla "Meritaimenkantojen tila" (syksyllä 2011)

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt