Kirjautuminen

Share
lohikassiMaatalous- ja kalastusneuvoston on määrä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta, joka koskee Itämeren kalastusmahdollisuuksia vuodelle 2012. Neuvosto saa myös ensimmäistä kertaa käsiteltäväkseen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen tähtäävät lainsäädäntöehdotukset. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Ehdotuksella Itämeren kalastusmahdollisuuksista on tarkoitus vahvistaa suurimmat sallitut saaliit Itämeren silakka-, kilohaili-, turska- ja lohikannoille. Suomi kannattaa saalismäärien vahvistamista vuodelle 2012 siten, että kalakantojen kestävä enimmäistuotto saavutettaisiin asteittain ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, jos mahdollista vuoteen 2015 mennessä. Suomi pyrkii näin varmistamaan, että kalastus on kestävää ja että saalismäärein pienentäminen säilyy kohtuullisella ja ennakoitavalla tasolla. Lisäksi Suomi pyrkii siihen, että eteläisellä Itämerellä harjoitettu raportoimaton lohenkalastus eliminoitaisiin.

 

.

Komissio antoi ehdotuksensa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskeviksi asetuksiksi 12.10.2011. Lainsäädäntöehdotuksiin kuuluu kaikkiaan seitsemän ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhteisen maatalouspolitiikan eri osa-alueilta, joita ovat mm. suorat tuet, suorien tukien vuoden 2013 siirtymätoimenpiteet, yhteinen markkinajärjestely sekä maaseudun kehittäminen. Neuvostossa kuullaan komission esittely lainsäädäntöpaketista ja käydään ensimmäinen keskustelukierros siitä.

 

Suomi pitää komission ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi hyvänä lähtökohtana tuleville keskusteluille. Suomi on samaa mieltä komission kanssa esityksen tavoitteista elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitämisestä kaikilla yhteisön alueilla, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja ilmastotoimenpiteistä sekä tasapainoisesta alueellisesta kehityksestä. Erityisen tärkeitä kysymyksiä uudistuksessa ovat tuotantosidonnaisten tukien järjestelmän säilyttäminen, epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmän kehittäminen, sokerikiintiöjärjestelmän jatkaminen, byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentäminen sekä Suomen saaman osuuden ylläpitäminen maaseudun kehittämisvaroista.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

kalastusneuvos Markku Aro, p. (09) 160 53361, 040 740 2387 (kalastus)
maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428, 040 751 8407 (maatalous)

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt