Kirjautuminen

Tornio-Muoniojokiseura: terävämpää lohenhoitopolitiikkaa

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Tornio-Muoniojokiseura ei halua luonnonlohen kutujoista poikastuotantoaluetta merialueiden kalastajille. Maa- ja metsätalousministeriölle antamassaan lausunnossa seura esittää, että EU:n lohenhoitosuunnitelmaehdotusta pitäisi terävöittää voimakkaasti.

 

Seura esittää lausunnossaan jopa, että ehdotuksen kirjaukset avomeripyynnin jatkamisesta tulisi poistaa. Tornio-Muoniojokiseuran mukaan eteläisenkin Itämeren maat voivat pyytää omia lohiaan omista joistaan. Näin kansainvälinen laki ja kutuvaltioperiaate toteutuisi. Komission esittämä 75 prosentin poikastuotannon taso ei ole seuran mielestä riittävä. Silloin jokia pidetään edelleenkin vain poikastuotantovesinä merikalastuksen hyväksi.

 

Tornio-Muoniojokiseura esittää tavoitteeksi vähintään 90 prosentin tasoa. Ajosiimakalastukselle seura ajaa kieltoa pyyntimuotona. Itämeren pyöriäisen suojelemiseksi määrätty ajoverkkokieltokin tulisi ulottaa myös lohea koskemaan.

 

Asiasta kertoi Pohjolan Sanomat

.
Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt