Kirjautuminen

Kalastusoppaan ammattitutkinto

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Samin Ahven

Kalastusoppaan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Anjalassa, Kouvolan Seudun Ammattiopistolla Kymijoen rannalla 3.10.2011 alkaen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet suorittaa kalastusoppaan ammattitutkinto.


KSAO ja Kalatalouden näyttötutkintotoimikunta ovat sopineet Kalastusoppaan ammattitutkinnon järjestämisestä KSAOn Luonnonvarayksikössä Anjalassa syyskuun alusta 2011 alkaen. Laaja-alainen koulutus on 40 opintoviikon mittainen ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähijaksojen aikana (1-3 päivää viikossa) opiskellaan teoriaa ja käytäntöä (mm. käydään kalassa). Etä- ja itseopiskelujaksoilla tehdään annettuja tehtäviä ja opiskellaan alaa omatoimisesti. Koulutukseen sisältyy 4 viikon mittainen työssäoppimisjakso, joka on määrä toteuttaa keväällä 2012 sekä vuokraveneen kuljettajan tutkinto, Ea2 ja hygieniapassi.

.

 

Kalastusoppaan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jonka perusteet ovat Opetushallituksen määräämät (2005). Kalastusoppaan ammattitutkinto sisältää neljä pakollista tutkinnon osaa, jotka ovat:


1) Toimintaympäristön ja – kulttuurin tuntemus

2) Tuotesuunnittelu ja markkinointi

3) Yritystoiminta

4) Opastustoiminta


Tutkintotilaisuudessa työelämästä tulevat arvioijat (yrittäjän ja työntekijän edustajat) yhdessä koulutuksen saaneen näyttötutkintomestarin kanssa arvioivat kolmikantaisesti tutkinnon suorittajan ammattitaitoa ja valmiuksia toimia kalastusoppaan ammatissa. Tutkintotilaisuudet järjestetään oikeassa toimintaympäristössä. Koulutuksen aikana tai aiemman koulutuksen, työn tai kalastusharrastuksen kautta hankittu ammattitaito ja tietämys osoitetaan todellisessa opastustilanteessa.


Jokainen tutkinnon suorittaja mm. suunnittelee koulutuksen aikana oman liikeideansa ja erikoisosaamisensa mukaisen kalastusmatkailutuotteen (kalastusmatkapaketin oheistoimintoineen), joka toteutetaan koulutuksen päätteeksi varsinaisena näyttötutkintona.


Näyttötutkintoon voi hakeutua myös suoraan ilman valmistavaa koulutusta, jos kaikki tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen on hallinnassa. Esimerkiksi jo entuudestaan kalastusoppaana toimivat saavat mahdollisuuden suorittaa näyttötutkinnon aiemmin hankitun osaamisen pohjalta.


Hae à http://www.ksao.fi/koulutustarjonta/?koulutus=44


 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt