Kirjautuminen

Metsähallitus avasi Tuikki kalapäiväkirjan

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Metsähallitus on julkistanut uuden kalastajille ilmaisen verkkopalvelun, johon kalastaja voi luoda oman päiväkirjansa jonne kalasta voi tallentaa kalastustietojaan. Palvelusta löytyy esim. mahdollisuus merkitä kalapaikat tarkasti maastokartalle. Kartastosta näkyy myös syvyyskäyrät. Saalismerkinnöillään kalastajat myös auttavat Metsähallituksen kalavesien hoitoa paljon ja edistävät Metsähallituksen hallinnoimien vesistöjen kestävää kalastusta.

 

. Kalastaja voi tallentaa omaan päiväkirjaansa monipuolisesti omaa kalastustaan koskevia tietoja, kuten kalasaaliit, kalapaikat, ottivieheet tai pyydykset, säätilatiedot sekä kalastuskertomukset ja valokuvat. Kalastaja voi myös halutessaan jakaa saaliskirjauksensa kalakavereidensa kanssa. Päiväkirjaa voi käyttää myös matkapuhelimella ja halutessaan lisätä valokuvan saaliista suoraan päiväkirjaan.


"Päiväkirjan avulla jokainen kalastaja osallistuu kalavesien hoitoon: Jokainen saaliskirjaus Tuikki-päiväkirjaan antaa tärkeää tietoa saalismääristä, luo tarkempaa kuvaa kalavesien tilasta ja auttaa Metsähallitusta kalavesien hoidon ja käytön suunnittelussa", sanoo ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta.


Suomesta puuttuu pitkäjänteinen kalasaaliiden ja niiden muutosten seuranta, jotka ovat tärkeintä tietoa kalavarojen kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi. Metsähallitus aloitti kalastajien saalispalautteiden keräyksen internetissä vuonna 2008, ja palautteita on saatu tähän mennessä noin 6 000. Kalapäiväkirja tehostaa palautteiden keruuta - kalastajille helpolla ja hauskalla tavalla.


Tähän asti Suomessa on ollut käytössä vain kalastuspäiväkirjoja, jotka keräävät tietoa suurimmista kaloista. Kalavesien hoidon kannalta oleellisinta tietoa ovat kuitenkin kokonaissaaliit, joita vesiltä saadaan, ja miten saaliit jakautuvat eri kalalajeihin.

 

  • Päiväkirjassa kalastaja voi tarkastella raportteja omasta saalistaan sekä muiden kalastajien kokonaissaaliista.
  • Kenenkään kalastajan yksittäiset saaliit tai kalapaikat eivät automaattisesti näy toisille käyttäjille. Käyttäjä voi päiväkirjassa määritellä tarkoin, pitääkö hän tiedot itsellään vai jakaako hän ne kalakavereilleen.
  • Metsähallituksen kalavesien lisäksi Tuikki-päiväkirjamerkintöjä voi tehdä yksityisvesillä ja yleiskalastusoikeuksilla kalastuksesta.
  • Nähtävillä ovat jo 6 000 saalispalautteen yhteenvetotiedot Metsähallituksen vesiltä
  • Tiedot ovat nähtävillä kohdekohtaisesti (järvi- tai jokikohtaisesti).
  • Karttapohjana ovat käytössä Metsähallituksen Retkikartta.fi-palvelun tarjoamat kartat.

 

Päiväkirja löytyy internetistä osoitteesta www.tuikki.fi.

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt