Kirjautuminen

Ympäristökeskus: Meritaimenelle suursuojeluhanke

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus valmistelee laajaa kala- ja ympäristöhanketta

 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus valmistelee erittäin uhanalaiseksi luokitellun lohikalan, meritaimenen, ympärille nivoutuvaa RIFCI-hanketta (Rivers and fish – our common interest, Yhteiset joet – yhteiset kalat). Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa jokiluonnon ja jokiympäristön hyvä tila sekä säilyttää arvokkaat kalakannat. Hankkeessa sovitetaan yhteen luonnonsuojelua ja teollisuuden tarpeita sekä kehitetään hankealueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä.

 

Hankkeen pääpaino on Lappeenrannan ja Viipurin kaupunkien alueella sijaitsevilla Mustajoen ja Rakkolanjoen valuma-alueilla. Hankealueeseen kuuluu myös Vammeljoen vesistöalue Karjalan kannaksella lähellä Pietaria.

 

RIFCI-hankkeen valmistelutyötä on tehty yhdessä venäläisten kumppanien, muun muassa Luoteis-Venäjän kalantutkimuslaitoksen, Viipurin aluehallinnon sekä Biologists for Nature Conservation -järjestön, kanssa. Lisäksi hankkeessa on useita yhteistyökumppaneita molemmin puolin rajaa.

 

Toteutuessaan RIFCI-hanke tulee olemaan osa EU:n ja Venäjän välistä ENPI CBC -ohjelmaa.

 

Lue hankkeesta lisää Ympäristökeskuksen sivuilta.

 

 

.
Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt