Kirjautuminen

Uutiskirje Evä: Suomenlahden meritaimen tarvitsee apua

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Kuva: RKTL:n kuva-arkisto

Taimenella (Salmo trutta L.) on lohen tavoin voimakas taipumus kutea synnyinjoessaan, mikä on johtanut paikallisesti erilaistuneisiin kantoihin. Meritaimen on taimenen ekologinen muoto, joka kutee rannikon joissa ja vaeltaa mereen syönnökselle. Loheen verrattuna sen merivaellus on suppeampi ja suuntaa lähemmäs rannikkoa.Vaelluskalan nousu katkeaa usein patoon


Suomenlahteen laskevia jokia, joissa on ollut luontainen, mereen vaeltava taimenkanta, on ollut ainakin 56. Niistä 17 sijaitsee kokonaan Suomen puolella. Varsinkin viime sotien jälkeen tapahtuneet kutujokien patoamiset, perkaukset ja likaantuminen ovat harventaneet huomattavasti alueen meritaimenkantoja. Samoista syistä ovat kärsineet myös lohi, vaellussiika, vimpa, ankerias ja nahkiainen Viime aikoina on menetettyjä kutualueita saatu palautettua poistamalla patoja, rakentamalla kalateitä ja kunnostamalla koskia. Useimmissa joissamme vaelluskalan nousu merestä katkeaa kuitenkin edelleen johonkin patoon.

.

 

Tärkeä saalis vapaa-ajankalastajille


Taimen on hyvin suosittu saalis- ja istutuslaji Suomenlahdella. Ylivoimaisesti tärkein pyydys sen pyynnissä on pohjaverkko. Suurimman osan saaliista pyytävät alueen lukuisat vapaa-ajankalastajat. Ammattikalastajien saaliina taimenella on sen sijaan vähäinen merkitys.

 

Luonnonvaraista meritaimenta tavataan patojen alapuolelta enää kymmenessä kokonaan Suomen puolella olevassa joessa. Moni taimenkanta on geneettisesti ainutlaatuinen ja jopa alkuperäinen. Kaikki nykyiset kannat ovat pieniä ja erittäin uhanalaisia. Niiden lisääntyminen on epäsäännöllistä ja poikastuotanto on vähäistä jokien tuotantokykyyn verrattuna. Venäjän ja Viron puolella on sen sijaan vielä jäljellä runsaasti luonnonvaraisia ja elinvoimaisia meritaimenkantoja. Tärkeimmät luonnonvaraisia meritaimenkantoja uhkaavat tekijät ovat kalastus, vesien likaantuminen ja rakentaminen sekä maankäyttö. Alkuperäisiä kantoja uhkaavat myös vieraiden kantojen istutukset. Ainoa viljelyssä oleva Suomenlahden taimenkanta on Ingarskilanjoen meritaimenkanta.

 

Elvyttämistoimenpiteisiin kaivataan lisää resursseja


Suomenlahden meritaimenkantojen elvyttämiseksi Uudenmaan TE-keskus teetti v. 2001 ohjelman, jonka päämääränä on nykyisten luonnonvaraisten taimenkantojen suojelu, luonnonvaraisten kantojen palauttaminen entisiin taimenjokiin sekä taimenkantojen vahvistaminen kestämään niihin kohdistuvaa kalastusta. Tärkeitä toimijoita ohjelman toteuttamisessa ovat Suomenlahden alueen TE- ja ympäristökeskukset, kalastusalueet, kunnat, vesiensuojeluyhdistykset, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Virtavesien hoitoyhdistys.

 

Lue koko artikkeli uutiskirje Evä:stä (Uutiskirje Evä 2/2009)

 

Uutiskirje Evä

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt