Kirjautuminen

Share

Ylen uutisten mukaan Lapin ympäristökeskuksen, Lapin TE-Keskuksen, Lapin liiton ja Lohijokitiimi ry:n laatima sopimusmalli lohiportaiden rahoittamiseksi ja rakentamiseksi saa kovan kolauksen hankkeen viime metreillä.

 

Kemijoen villilohen palauttaminen ja kiistellyt tekoaltaat halutaan niputtaa samaksi hankkeeksi suurpelureiden toimesta - Kemijoki Oy ja keskeiset Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat ajavat nyt tekoaltaiden rakentamista vastineeksi voimalaitosten lohiportaille. Lohiportaiden suunnittelijoille yhdistäminen merkitsee lohiporrashankkeen romuttamista viime metreillä ja sitä, että lohi ei Kemijokeen nouse vaan jää Perämereen.

.  

 

Lapin kalatalouden vaikuttajatahot ovat puuhanneet vuosikymmeniä lohiportaiden rakentamista Kemijokeen. Sopimuksia ja luonnoksia portaiden rakentamisesta on vuosien varrella laadittu useita mutta tuloksetta. Edellinen sopimus syntyi 2000-luvun alussa.

 

Viime talvena lohiportaiden rakentaminen nytkähti voimakkaasti liikkeelle. Ohjelmasopimus oli suunnattu Kemi- ja Ounasjoen kunnille, kalastuskunnille ja hankkeen kehittäjätahoille. Sopimuksen yhtenä edellytyksenä oli, että Rovaniemen ja Keminmaan, Perämeren väliselle jokiosuudelle rakennetaan lohiportaat.

 

Lohiportaat suunniteltiin rakennettavaksi vaiheittain aina vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisenä rakennettaisiin lohiporras jokisuulle Isohaaraan. Tämän jälkeen edettäisiin vaihe vaiheelta voimalaitos kerrallaan Rovaniemelle. Portaiden hinnaksi on arvioitu vajaa kahdeksan miljoonaa euroa.

 

Talven aikana oli ilmennyt, että eräät vaikutusalueen kunnat eivät aio allekirjoittaa lohiportaita mahdollistavaa ohjelmasopimusta. Huhtikuussa ainoastaan Keminmaan kunta oli ilmoittanut halukkuutensa sopimuksen allekirjoittamiseen. Kittilä ja Rovaniemi puolestaan näkivät, että lohiportaiden vastineeksi olisi huomioitava kokonaisvaltainen jokialueiden kehittäminen. Kunnat vetosivat myös keskusteluihin Kemijoki Oy:n kanssa. Niiden mielestä jokiyhtiö ei rakenna portaita ilman, että se saa vastapalveluksia.

 

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sakari Trög korostaa, että yksi selvä vaihtoehto on rakentaa tulva- ja energia-altaat osana kalatiehanketta. Hänen mukaansa se varmistaisi lisätulot Kemijoki Oy:lle vesivoiman lisääntymisenä voimalaitoksissa.

 

Kemijoki Oy osallistui epävirallisesti kokouksiin, joissa lohiportaiden ohjelmasopimusta valmisteltiin. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhtiön lakiosaston johtaja Kaj Helsten. Julkisuuteen keskusteluista ei kerrottu.

 

Alakemijoen kunnat ja kalastajat tyrmäävät sopimuksen unohtamisen. Niiden mukaan kaikkien kolmen vaatimuksen kalaportaiden, tulva- ja vesivoima-altaiden yhdistäminen tyrmää koko hankkeen.

 

Lohijokitiimi ry, joka on vuosia valmistellut Kemijoen lohen palauttamista, katsoo, että tekoaltaat ovat väärä signaali. Ne eivät edistä lohen nousua, koska ne pilaavat Kemijoen vedenlaatua. Tämä taas estää lohen nousun, ainakin silloin kun vesi on sameana humusaineesta.

 

Lohijokitiimi ei aio antaa periksi kuntien ja jokiyhtiön jarrutukselle. Se on laatinut yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa hätäsuunnitelman lohen palauttamisesta Kemijokeen jo tänä ja ensi vuonna. Kemijoen lohi aiotaan synnyttää uudelleen pienimuotoisesti. Suunnitelman mukaan kutuvaelluksella olevat Torniojoen lohet ostetaan eräältä Perämeren kalastajalta. Tavoitteena on ostaa 1 000 kutukelpoista lohta.

 

Torniojoelle pyrkivät lohet siirretään tankkiautokuljetuksella muun muassa Kittilän ja Enontekiön latvajokiin. Siellä niiden odotetaan kutevan ja jättävän poikaset kasvamaan. Myöhemmin poikaset lähtevät luonnollisen kierron mukaan kohti Itämerta.

 

- Me uskomme, että lohet leimautuvat Ounasjokeen. Myöhemmin ne palaavat lohiportaiden kautta takaisin Kittilään, vakuuttaa Jukka Viitala.

 

Ensimmäisessä vaiheessa 30 lohta merkitään radiolähettimillä, ensi vuonna tällaisia lohia lasketaan jokeen 100. Kaloja seurataan päivittäin kesä-elokuun ajan.

 

(lue alkuperäinen artikkeli täältä)

 

 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt