Kirjautuminen

Tenojoki: ulkopaikkakuntalaisten kalastussääntöihin muutoksia

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

Lapin TE-keskus ja Finnmarkin lääninhallitus ovat sopineet ensi kesän ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoelle. Kalastuslupien hintoja tarkistetaan siten, että rannaltakalastusluvan hinta nousee 20:stä 25 euroon ja venekalastusluvan hinta 35:stä 40 euroon vuorokaudelta. Muiden lupatyyppien hinnat pysyvät entisellään.


.

Alakönkäällä viime kesänä tapahtuneet ranta- ja venekalastajien väliset kärhämät pyritään jatkossa estämään erottamalla eri kalastajaryhmät toisistaan ajallisesti. Suositun Boratbockan perhokalastusalueen kalastusjärjestelyt muuttuvat siten, että rannalta kalastaminen on jatkossa sallittu päiväsaikaan klo 7-19 välillä. Turistien venekalastus on sallittu perhokalastusalueella ns. Vauhtikarista alaspäin vain öisin klo 19- 7 välisenä aikana.

Venekalastajien käyttämien vapojen lukumäärälle ei toistaiseksi asetettu ylärajaa.  Vapamäärän vaikutusta lohen kalastuspaineeseen ryhtyy selvittämään norjalais-suomalainen kalatutkijoista ja kalastuksen valvojista koostuva työryhmä.

Lohisaaliit ovat parin viime vuoden aikana olleet noususuunnassa noudattaen Tenon lohen luontaista pitkän ajan kannanvaihtelua. Eräissä sivujoissa on kuitenkin havaittu isojen naaraslohien määrän vähentyneen huolestuttavasti. Pienten osakantojen tilaa tullaan seuraamaan tarkasti ja kalastuksen säätelyn tehostamiskeinoja pohditaan.

Tenojoella vieraili vuonna 2007 noin 10 000 kalastusmatkailijaa, jotka lunastivat kalastuslupia lähes 1 miljoonalla eurolla. Joesta pyydystettiin lohta noin 100 000 kg, josta suurimman osan saivat paikkakuntalaiset kalastajat Norjassa ja Suomessa. Lisäksi Norjan rannikolta kalastetaan vähintään saman verran Tenon lohta kuin jokialueelta.

Lisätietoja asiasta antaa kalatalousjohtaja Pentti Pasanen p. 010 60 27105.

(lähde: TE-keskus)


Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt