Kirjautuminen

Nettikeskustelun kalansaalisrehentelystä tutkintapyyntö

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share
Nimimerkki "olliˍs" rehentelevine kirjoituksineen internetin keskustelupalstalla sai aikaan tutkintapyynnön. Kirjoituksissaan "olli s" kertoo saaneensa Pielisjoelta Kuurnan voimalaitoksen alapuolelta 9 taimenta ja 7 järvilohta, kaloista suurimman oltua 8,8 kg. Kalat oli kirjoituksista ja kirjoitusajasta päätellen saatu rauhoitusaikana ja erikoisrauhoitusalueelta. Tutkintapyynnön teki Pohjois-Karjalan TE-keskus.

Uhanalaisten järvilohien ja -taimenten salakalastus on jokavuotinen ongelma Pielisjoella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta muistutetaan, että järvilohen säilymisen kannalta jokainen emokala ja siitä lypsetyt mätimunat ovat elintärkeitä. Yhden emokalan arvoksi lasketaan noin 7 000 euroa.

Sellaisista havainnoista, joissa todennäköisesti on kyse viranomaispäätösten tai kalastusasetuksen vastaisesta kalastuksesta Pielisjoen alaosalla, pyydetään ilmoittamaan seuraaviin vaihtoehtoisiin puhelinnumeroihin:

  • Pielisjoen kalastusalueen valvoja 050 550 0778
  • poliisi 112
  • Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö 010 602 6000

.

KALASTUSRAJOITUKSET PIELISJOEN ALAOSASSA SYKSYLLÄ 2008

Pielisjoessa, Kuurnan voimalaitospadon ja Pielisjoen suun (linja: Hasaniemen linjataulu-pengersaaret-Kalmonniemen kärki) välisellä alueella on kalastus kielletty

1) verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä elokuun 1. päivän alusta ja

2) viehekalastusvälineillä elokuun 16. päivän alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka.

Kielto ei koske vesikasvillisuuden selvästi rajaamia, varsinaisen jokiuoman rannanpuoleisia alueita. Mainittujen rajoitusten lisäksi Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on ympärivuotinen kalastuskieltoalue, joka on merkitty maastoon kyltein. Nämä kiellot täydentävät kalastusasetuksen (KA 17 §) mukaista syysrauhoitusta, jonka nojalla mm. järvilohi ja järvitaimen ovat joessa, koskessa ja virtapaikassa rauhoitettuja lajeja syksyisin. Pielisjoessa edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Kieltojen tarkoituksena on suojella Pielisjokeen kudulle nousevia emokaloja. Alueella ei siis saa kalastaa siten, että saaliiksi voi saada järvilohen tai järvitaimenen.

Lue alla olevista kuvista kyseinen keskustelu


Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt