Kirjautuminen

Share
Korkeakosken heittolaiturin sekä siiankalastuksen kalastussäännöt vuodelle 2009. Lue lisää alla olevasta linkistä.  .


KORKEAKOSKEN HEITTOLAITURIN KALASTUSSÄÄNTÖ


Kalastusalue käsittää oheisen kartan mukaisen maastoon merkityn alueen. Pysäköintipaikka sijaitsee alueen läheisyydessä ja annettuja pysäköintiohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Kalastuksen järjestelyistä, toteutuksesta ja valvonnasta vastaa Kalastusyhtymän hoitokunta sekä sen ja Kotkan kaupungin asettamat kalastuksenvalvojat. Kalastuksenvalvojilla on myös oikeus poistaa alueelta päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä henkilö.

Kalastaessa jokaisella 18 – 64-vuotiaalla on oltava mukana tosite voimassaolevasta valtion kalastuksenhoitomaksusta, joka on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.

Varsinkin sesonkina lupa kannattaa varata etukäteen. Mikäli varattua lupaa ei tulla käyttämään, tulee se peruuttaa viimeistään 3 vrk ennen luvan alkamista.

Kalastajalta voidaan evätä uuden luvan saaminen, mikäli hänellä on peruuttamattomia varauksia.

Kalastuslupa käsittää ajalla 15.6. – 30.9. 12 tunnin jaksot, jotka alkavat klo 06.00 ja 18.00.

Ajalla 1.10. – 14.6. kalastuslupa on katkeamaton 12 tunnin mittainen jakso, jonka alkamisajan kalastaja itse määrittelee lupaa ostettaessa.

Ajalle 15.6. – 30.9. myydään myös lyhyempiä 6 tunnin päivälupia klo 06 – 18 väliselle ajalle. Lupa päättyy kuitenkin aina viimeistään klo 18.00.

Suurin sallittu kalastajamäärä (vapakiintiö) alueella on 50 + 10 kalastajaa, joista jälkimmäinen on vesialueiden omistajien kiintiötä.

Kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen vain vapakalastusvälineillä siihen erikseen varatulla laiturilla.

Tutustu kalastussääntöön ennen kalastuksen aloittamista. Kalastussäännön rikkominen johtaa kalastusluvan välittömään menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.

Lupahinnat 2009

Ajalla
  pituus
  aikana
  hinta
    tuntia
  klo  
             
15.6. – 30.9.   12   06 – 18   17€
    12
  18 – 06   22€
    6
  06 – 18   12€
             
1.10. – 14.6.   12
      15€
             
Kalastuslupien varaus ja myynti: Salakala Kotka p. 05–281288

    

Korkeakosken kalastusaluekartta

KORKEAKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN


 1. Kalastaminen alueella on sallittu ainoastaan siihen tarkoitukseen tehdyiltä heittolaitureilta. Yksi kalastaja ei saa kalastaa samaa heittopaikkaa kauempaa kuin 20 minuuttia, jos paikalle on tulossa muita kalastajia. Heittopaikan varaaminen laiturilla ja veneestä kalastaminen on kiellettyä.
 2. Kalan tahallinen ulkoapäin tartuttaminen on kielletty. Muualta kuin suusta kiinni jäänyt kala on päästettävä elvytyksen jälkeen takaisin jokeen. Tämä koskee kaikkia kalalajeja.
 3. Lohen, kutuasuisen taimenen ja talvikon tappaminen on kiellettyä ajalla 1.10. - 31.5.
 4. Ulkoapäin tarttunut tai kalastussäännöllä muutoin rauhoitettu saalis on elvytettävä kunnolla, ennen kuin se lasketaan takaisin veteen – pidä kalaa käsin kokonaan vedessä hellävaroin uintiasennossa pää ylävirtaan päin, kunnes kala osoittaa elpymisen merkkejä ja lähtee itse uimaan. Elävän ja vapautettavan kalan käsittelyssä on muutoinkin noudatettava varovaisuutta.
 5. Yhdellä 12 tunnin luvalla saa ottaa enintään kolme (3) lohta, taimenta tai kirjolohta ja lisäksi korkeintaan 5 siikaa.
  • Luvan voimassaoloaika päättyy kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
  • 6 tunnin luvalla kiintiö on 1 lohi tai taimen ja 1 kirjolohi, tai vastaavasti 2 kirjolohta.
  • Alamitat ovat: lohi ja taimen 50 cm, harjus 40 cm, kuha 40 cm.
 6. Alamittainen tai muutoin kalastussäännöllä rauhoitettu kala on välittömästi laskettava takaisin veteen, vaikka se olisi vahingoittunutkin.
 7. Alamittaisen tai muualta kuin suusta tarttuneen kalan tappaminen tai hallussapito tai muu kalastussäännön rikkominen johtaa välittömästi kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
 8. Syksyllä kalastettaessa suositellaan kutuasuisen kalan vapauttamista jokeen.
 9. Luvan ostaja on velvollinen ilmoittamaan saalistietonsa hoitokunnan ilmoitustaulun vieressä olevaan saaliskirjaan.
 10. Rajoitukset ja suositukset

  • Perhoa käytettäessä suurin sallittu koukkukoko on kaksi- ja kolmihaarakoukuissa nro 6 ja yksihaarakoukuissa nro 2.
  • Lusikkauistimissa suurin sallittu koukkukoko on nro 2.
  • Heittopaino saa olla korkeintaan 70g ja painotapsisiiman vahvuutena on oltava vähintään 0.50 mm tai 50 lbs.
  • Jotta paino ei irtoaisi heitossa, suositellaan painotapsina käytettävän pääsiiman tai perhotapsin kanssa samaa tai samanvahvuista siimaa.
  • Heittopainon kanssa kalastettaessa pääsiimana suositellaan käytettäväksi muuta kuin monofiilia.
  • Heittopainona suositellaan käytettäväksi muuta kuin lyijyä.
  • Ota kalastaessasi myös muut kalastajat huomioon. Anna alapuolellasi kalastavan heittää ensin ja pyri välttämään ylävirtaan heittämistä jos lähelläsi ylävirran puolella on muita kalastajia. Näin vältät tarpeettomia siimasotkuja.

 11. Heittoa ei saa suunnata kohti tehdasrakennuksia tai ihmisiä. Heittopainon käyttäjä on aina vastuussa omasta heitostaan ja sen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.
 12. Saaliin verestys ja perkaus saa tapahtua vain niille erikseen osoitetuilla paikoilla. Perkuujätteiden käsittelyssä on noudatettava annettuja ohjeita.
 13. Kaikenlaisten luonnollisten ja keinotekoisten syöttien käyttö vieheen koukussa on kiellettyä.
 14. Siiankalastusjaksoilla, joista ilmoitetaan erikseen, noudatetaan erillistä kalastussääntöä.

Tämä sääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ

Hoitokunta

SIIANKALASTUKSEN KALASTUSSÄÄNTÖ


 1. Kalastus tapahtuu ainoastaan sille merkityllä (vapatelineet) alueella laiturilla. Kalastus on ns. pohjaongintaa, jossa kalastuksessa käytettävän painon on pysyttävä pohjassa paikoillaan.
 2. Kalastuksessa käytettävien koukkujen ja tapsien määrää ei ole rajoitettu. Koukkukokona saa kuitenkin olla enintään n:o 6:n koukku.
 3. Syötin laatua ei ole määrätty, joten myös elävän syötin käyttö on sallittu.
 4. Saaliiksi saatu taimen tai lohi on vapautettava koukusta välittömästi ja laskettava takaisin veteen,  vaikka se olisi vahingoittunutkin.
 5. Lupa käsittää 10 tunnin jakson, joka alkaa klo 07.00 ja päättyy klo 17.00. Luvan hinta on 10 euroa.
 6. Suurin sallittu kalastajamäärä (vapakiintiö) alueella on 30+5 kalastajaa, joista jälkimmäinen on vesialueiden omistajien kiintiötä. Kalastaja saa käyttää kerrallaan vain yhtä vapaa.
 7. Siiankalastajat ovat velvollisia merkitsemään saalistietonsa alueen siikasaaliskirjaan. Saaliin merkitsemättä jättäminen voi johtaa luvan menettämiseen.
 8. Siiankalastus ei saa häiritä lohen kalastusta. Siikalitkan heittäminen siiankalastusalueen ulkopuolelle on kielletty.
 9. Luvalla saa ottaa korkeintaan 10 siikaa ja kirjolohta, kuitenkin siten, että luvalla ei saa ottaa enempää kuin 3 kirjolohta.
 10. Vuosittaisen siianonginnan aloitusajankohdan ja siihen varatut alueet päättää Hoitokunta.

Tämä sääntö on voimassa toistaiseksi.

KORKEAKOSKENALUSEN KALASTUSYHTYMÄ

Hoitokunta
Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston rekisteriseloste Ɩ Sivuston yleiset säännöt